Veelgestelde vragen

over verzekeringen

Waar kan ik schade melden?

Op de speciaal hiervoor ingerichte schadepagina van United Insurance vind je alle details. Je kunt via het contactformulier jouw schade direct melden.

Hoe hoog is mijn eigen risico bij schade?

Jouw eigen risico is op de Groene Kaart vermeld. Dat eigen risico kan lager worden en in sommige gevallen zelfs nihil zijn als je gebruik maakt van de schadesturing van United Insurance. Meld jouw schade via de Gouda & Bredius herstelservice, dan wordt het eigen risico verlaagd (vaak zelfs tot nul) en heb je garantie op de reparatie. Neem via de contactopties op onze uitslagpagina contact op met United Insurance in geval van schade zodat zij jou kunnen aanmelden bij de Gouda & Bredius herstelservice.

Vergoeden jullie bij een cascodekking de huurkosten als ik na een aanrijding tijdelijk een andere auto moet huren?

Dat is niet inbegrepen bij jouw volledige cascodekking. Echter als je naar een bij United Insurance aangesloten herstelbedrijf gaat, krijg je gedurende reparatie een vervangende auto mee. Wordt de auto total loss verklaard, dan kun je maximaal 5 werkdagen een vervangende auto meekrijgen. Je moet bij de betreffende garage wel aangeven dat je hiervan gebruik wenst te maken.

Ik ben aangereden en de tegenpartij is aansprakelijk. Ik heb een WA of Beperkt Casco dekking. Ik moet nu tijdelijk gebruik maken van een leenauto. Wie gaat deze kosten vergoeden?

Tijdens reparatie vergoedt de tegenassuradeur 75% van de huurkosten. Wordt het voertuig total loss verklaard vergoedt de tegenassuradeur deze 75% voor maximaal 14 dagen. Het moet bij het huren van een vervangende auto wel gaan om een gelijksoortig voertuig.

Waarom vergoedt de tegenassuradeur maar 75% van de kosten? Doordat jouw eigen auto stilstaat treedt er op dat moment geen slijtage op. Ook is de auto minder snel aan onderhoud toe en verbruikt op dat moment bijvoorbeeld geen olie.

Ik heb net een aanrijding gehad. De tegenpartij en ik zijn het niet eens over de toedracht/aansprakelijkheid. Wat nu?

Je dient gezamenlijk een aanrijdingsformulier in te vullen. Indien je het niet eens bent met elkaar is het van belang dit heel duidelijk te vermelden op de voorzijde van het aanrijdingsformulier en/of het formulier niet te ondertekenen.

Wat moet ik doen bij ruitschade?

Kijk op Carglass online schademelden. Het eigen risico bij hars reparatie van ruitschade is nihil. Het eigen risico bij vervanging wordt verlaagd conform de regeling van verzekeraar. Ruitschade heeft geen invloed op jouw no-claim.

Ben ik verplicht om verzekerd te zijn?

De kentekenhouder is verplicht om voor minimaal de wettelijke aansprakelijkheid (WA) verzekerd te zijn. De verplichte WA dekt het risico van aansprakelijkheid voor schade die je met jouw auto toebrengt aan anderen.

Moet ik bij de aanvraag ook de geleden schade melden die ik niet veroorzaakt heb?

Ja, je moet altijd de geleden schade, zoals ruitschade of een parkeerschade melden.

Hoe maak ik de keuze voor de best passende dekking?

Hiervoor heeft United Insurance een gemakkelijk schema ontwikkeld. Deze vind je hier.

Wat is een beperkt casco verzekering (mini casco)?

De beperkt casco verzekering dekt schade aan jouw auto als gevolg van met name genoemde gebeurtenissen, zoals:

 • brand, ontploffing, kortsluiting en blikseminslag
 • diefstal, joy riding, verduistering en inbraak
 • storm en hagelschade
 • botsing met loslopende dieren en vogels
 • ruitbreuk

De verzekering staat bijvoorbeeld ook bekend als Mini Casco verzekering en gaat altijd samen met de verplichte WA verzekering.

Mijn auto heb ik All Risk verzekerd en ik zie de term mini casco in mijn polis. Hoe zit dat?

Dat kan kloppen. Jouw verzekering bestaat bij All Risk uit drie dekkingen; WA, mini casco en aanrijding. Tezamen maken deze drie dekkingen de All Risk dekking (ook wel WA + casco genoemd). Je hebt daarmee de meest uitgebreide dekking.

Wat is een casco verzekering?

Deze verzekering dekt schade aan jouw auto (ook als jij schuld hebt) als gevolg van bijvoorbeeld:

 • brand, ontploffing, kortsluiting en blikseminslag
 • diefstal, joy riding, verduistering en inbraak
 • storm en hagelschade
 • botsing met loslopende dieren en vogels
 • ruitbreuk
 • omslaan en van de weg of te water geraken
 • slippen
 • (eenzijdige) aanrijding
 • en alle overige ‘van buiten komende onheilen’ (niet zijnde een ‘eigen gebrek’ van het voertuig)

De verzekering staat bijvoorbeeld ook bekend onder de benaming All Risks verzekering en gaat altijd samen met de verplichte WA verzekering.

Mijn auto is verkocht. Hoe beëindig ik mijn verzekering?

Als je jouw auto verkocht hebt, ontvang je een vrijwaringsbewijs. Met een kopie van dit bewijs kunt je jouw autoverzekering opzeggen. je dient er echter wel bij te vermelden dat je de verzekering wilt beëindigen. Je hoeft geen rekening te houden met een opzegtermijn. Houd er wel rekening mee dat als je pas later dan 30 dagen na verkoop opzegt, de opzegging pas per datum van doorgeven aan United Insurance wordt beëindigd.

Als ik een nieuwe auto wil verzekeren, is er dan ook nog dekking voor de oude auto?

Als de verzekering van jouw nieuwe auto ingaat, is er ook nog dekking voor de oude auto. De dekking tot 24:00 op de dag van de wijziging van kracht.

Kan ik ook extra aangebrachte accessoires meeverzekeren?

Extra aangebrachte accessoires zoals bijvoorbeeld cd-speler, stereo-installatie, spoiler, navigatiesystemen, trekhaak kun je als extra accessoires meeverzekeren op de polis.

Van hoeveel kilometers per jaar gaan jullie uit?

Er wordt via ons aanbod altijd uitgegaan van een onbeperkt aantal kilometers. Bij veel maatschappijen heb je de keuze uit diverse aantallen. United Insurance kiest voor gemak: het aantal kilometers is altijd onbeperkt. Daarmee kom je nooit voor verrassingen te staan.

De cataloguswaarde wijkt af van de waarde die wordt weergegeven, wat moet ik doen?

Neem via de contactopties op de uitslagpagina direct contact met op met United Insurance, zij kunnen aan de hand van de juiste cataloguswaarde jouw premie berekenen.

Hoe wordt mijn bonuskorting bepaald?

Jouw leeftijd, woonplaats en het aantal opgebouwde schadevrije jaren bepalen op welke trede je wordt ingeschaald. Aan de hand van deze trede wordt de bonuskorting bepaald.

Wat gebeurt er met mijn bonuskorting bij schade?

Indien je een schade claimt die van invloed is op jouw bonuskorting val je terug in no-claim. Hoeveel je in no-claim terugvalt is afhankelijk van de bonus/malus ladder van jouw verzekering. Ruitschade heeft geen invloed op jouw no-claim.

Kan ik een bonus-/no-claimbeschermer afsluiten?

Nee, je kunt geen bonus-/no-claimbeschermer via ons afsluiten.

Hoe kan ik mijn schadevrije jaren aantonen?

Schadevrije jaren kun je op verschillende manieren aantonen.

1. Roydata.

Indien je jouwauto na 01-09-2007 hebt verkocht registreert jouw oude verzekeraar de opgebouwde schade vrije jaren in een centrale database. Deze database heet Roydata. Je ontvangt alleen nog een brief met daarin een bevestiging van de schade vrije jaren. Jouw nieuwe verzekeraar controleert Roydata op de door jou opgegeven jaren. Op die manier kun je jouw schade vrije jaren aantonen en hoef je dus geen documenten meer te bewaren.

2. Royementsverklaring.

Indien je jouw auto voor 01-09-2007 hebt verkocht kun je jouw schade vrije jaren aantonen middels een originele royementsverklaring. Deze heb je van jouw verzekeraar ontvangen, nadat je daar de autoverzekering heeft beëindigd. Een royementsverklaring is een waardedocument. Deze wordt maar één keer verstrekt. Wees er dus zuinig op. De verklaring is slechts één jaar geldig, daarna vervallen de schadevrije jaren. Sommige verzekeraars nemen in overleg ook een verklaring ouder dan 1 jaar over.

3. Leaseverklaring.

Na een periode van een leaseauto kun je een verklaring ontvangen van de lease maatschappij omtrent het schade vrij rijden. Leaseverklaringen wordt meestal overgenomen, omdat leasemaatschappijen schades goed registreren.

4. Werkgeversverklaring.

Een werkgeversverklaring wordt niet altijd geaccepteerd. Vraag jouw werkgever daarom naar een verklaring van de betreffende verzekeraar. Je dient echter wel de enige bestuurder te zijn geweest van het voertuig. Of verklaring van de schade vrije ook echt overgenomen wordt is altijd ter beoordeling van de nieuwe verzekeraar.

Als mijn andere auto elders is verzekerd, kan ik de schadevrije jaren die ik hier heb opgebouwd ook opgeven voor de nieuwe verzekering?

Alleen indien de elders lopende verzekering wordt beëindigd, worden de schadevrije jaren vrijgegeven om door de nieuwe verzekeraar in gebruik te worden genomen. De nieuwe verzekeraar controleert een paar weken na ingangsdatum of de in de aanvraag opgegeven schadevrije jaren beschikbaar zijn/in gebruik kunnen worden genomen. Indien de opgegeven schadevrije jaren na controle niet overeenkomen met jouw opgave wordt aan het werkelijke aantal aangepast. Je ontvangt hier een bericht over. Het komt helaas weleens voor dat de vorige verzekeraar vergeet de schadevrije jaren aan te melden, een telefoontje is vaak voldoende om dit op te lossen.

Tellen de schadevrije jaren in mijn leaseauto mee voor de korting?

Als de leasemaatschappij een leaseverklaring kan afgeven waarop jij als regelmatige bestuurder staat vermeld, dan wordt het aantal schadevrije jaren overgenomen door United Insurance en ontvang je de daarbij behorende korting.

Waarom moet ik het aantal schadevrije jaren opgeven?

Jouw schadevrije jaren tellen mee voor het bepalen van de korting. Hoe meer schadevrije jaren hoe hoger de korting. De schadevrije jaren moeten wel door jouw vorige verzekeraar zijn geregistreerd.

Hoelang terug kunnen schadevrije jaren in gebruik worden genomen?

De meeste verzekeraars hanteren hiervoor een periode van 3 jaar.

Krijg ik extra korting voor een 2e gezinsauto?

Ja, deze optie is niet in de premieberekeningsmodule opgenomen. Neem voor extra korting direct contact op met United Insurance via de contactopties op onze uitslagpagina.

Ik wil mijn auto direct verzekeren, kan dat?

Ja. Direct na jouw aanvraag via onze uitslagpagina ontvang je, als jouw aanvraag geaccepteerd wordt, per e-mail een bevestiging van dekking. Dit noemt men voorlopige dekking. Indien jouw aanvraag niet meteen wordt geaccepteerd, ontvang je een e-mail dat er geen voorlopige dekking wordt verleend. United Insurance probeert jou binnen 24 uur (op werkdagen) dan alsnog uitsluitsel te geven of jouw aanvraag akkoord is of niet.

Wat moet ik doen na een aanrijding?

Na een aanrijding vul je altijd het schadeformulier in. Zowel jij als de tegenpartij dienen het formulier te ondertekenen. Indien de toedracht van de schade niet helemaal duidelijk is, adviseren wij om altijd de politie te bellen. Als je het niet eens bent met zienswijze van de tegenpartij wees dan terughoudend in het ondertekenen. Zet jouw opmerkingen over een afwijkende visie op het formulier. Noteer ook altijd de namen en telefoonnummers van de getuigen. Je kunt hierna jouw verzekeringsmaatschappij bellen om de schade te melden.

Indien jouw auto in zodanige staat is dat het onverantwoord of niet veilig is er mee te rijden, bel dan het alarmnummer op jouw Groene Kaart.

Kan ik tussentijds de dekking van mijn autoverzekering aanpassen?

Een dekkingsverhoging of uitbreiding kun je tussentijds aan United Insurance doorgeven. Een dekkingsverlaging of verlaging kan per vervaldatum van jouw polis.

Wat is een ongevallen inzittenden verzekering?

Deze verzekering keert een vast bedrag uit voor iedere inzittende die door een ongeval blijvend invalide wordt of overlijdt. De bedragen zijn van tevoren in de polis vastgesteld en het maakt niet uit of de bestuurder schuldig is aan het ongeval of niet. Er bestaat geen relatie tussen het uitgekeerde bedrag en de werkelijk geleden schade.

De dekking geldt wanneer de inzittenden zich in de auto bevinden -meestal tot een maximaal aantal personen-, maar ook tijdens het in- en uitstappen of tijdens het uitvoeren van een noodreparatie onderweg.

Psychische schade ten gevolge van het ongeval wordt niet vergoed. Voor een uitgebreidere dekking verwijzen wij naar de schadeverzekering inzittenden (SVI).

Wat is een schadeverzekering voor inzittenden?

De schadeverzekering inzittenden vergoedt de schade die een inzittende in jouw auto door een ongeval heeft geleden. De verzekeraar kijkt er niet naar wie schuldig is aan het ongeval. Het gaat om materiële schade, letselschade en gevolgschade. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan schade aan kleding en bagage, medische kosten, inkomstenverlies door het letsel, een eventuele tijdelijke hulp in de huishouding, etc. Vaak is op de polis ook smartengeld meeverzekerd.

Ook de bestuurder zelf valt onder de dekking. De schade aan het voertuig zelf is niet verzekerd. Die schade wordt vergoed door een (beperkte) cascoverzekering.

Als ik iemand anders (een familielid of kennis) in mijn auto laat rijden, is hij/zij dan verzekerd?

Ja. Als eigenaar mag je natuurlijk zelf weten wie je de auto laat besturen. Rijdt er structureel iemand anders in jouw auto, dan dien je dit aan jouw verzekeraar door te geven. Let wel: als die ander een schade veroorzaakt, kan dit wel nadelige gevolgen hebben voor de no-claimkorting die jij hebt opgebouwd.

Wat houdt mijn beveiligingsklasse in?

De klassenindeling

Mechanische beveiliging / Startonderbreker met eigen authorisatie (voorheen Klasse 1)

 • bestaande uit een elektrisch systeem met minimaal twee automatisch inschakelende blokkeringen, geen detectie en geen alarmering
 • minimaal twee blokkeringen (startmotor + extra blokkering, niet zijnde de startmotoronderbreking)
 • N.B.: Af-fabriek systemen voldoen reeds met een onderbreking op het motormanagement

Alarmsysteem (voorheen Klasse 2)

 • bestaande uit minimaal twee automatisch inschakelende blokkeringen, detectie en alarmering
 • minimaal twee automatische blokkeringen conform klasse 1
 • omtrekdetectie en ruimtelijke detectie
 • akoestische signalering
 • optische signalering

Alarmsysteem met hellinghoekdetectie (voorheen Klasse 3)

 • bestaande uit minimaal twee automatisch inschakelende blokkeringen, detectie, alarmering alsmede een noodstroomsirene, uitgebreid met hellingdetectie
 • blokkering conform klasse 1 alsmede blokkering startmotor
 • omtrekdetectie en ruimtelijke detectie
 • optische signalering
 • hellingdetectie
 • akoestische signalering door middel van een noodstroom sirene

Voertuigvolgsysteem (voorheen Klasse 4 of 5)

 • bestaande uit een elektrisch systeem dat voldoet aan de eisen van SCM voorschrift AA03 voor klasse 3 systemen gekoppeld aan een voertuigvolgsysteem dat aan de eisen van het SCM voorschrift TT03 voldoet
 • Beveiligingssysteem conform klasse 3
 • een systeem dat de positie van het voertuig kan bepalen en dit kan doorgeven aan de meldkamer
 • dit systeem dient geactiveerd te worden wanneer het alarmsysteem in alarm gaat
Hoe wordt de premie van een autoverzekering bepaald?

Gegevens welke van belang kunnen zijn voor het vaststellen van de premie zijn onder andere postcodegebied, leeftijd van de bestuurder, aantal schadevrije jaren, type auto (bouwjaar / oorspronkelijke nieuwprijs / dagwaarde / gewicht), kilometrage en de verzekerde hoedanigheid, zakelijk of particulier.

Mijn verzekering is geweigerd, wat kan ik doen?

Behalve bij zorgverzekeringen zijn verzekeraars niet verplicht iedereen te accepteren. Daarin maken zij hun eigen keuzes mede op basis van de door jou verstrekte informatie en bijvoorbeeld de verzekeringsinformatie die beschikbaar is via Stichting CIS. De verzekeraar kan jou meer vertellen over zijn acceptatiebeleid en bij Stichting CIS kun je inzage vragen in de gegevens die op jouw naam zijn vastgelegd. Voor meer informatie over registraties bij Stichting CIS en de procedure voor inzage, zie www.stichtingcis.nl.

Welke keuzemogelijkheden heb ik?
 • De verzekeraar – Je kunt zelf kiezen bij welke zorgverzekeraar je jouw verzekering afsluit.
 • Het pakket – Naast de basisverzekering kun jezelf kiezen of u nog een aanvullende verzekering wilt afsluiten en welke.
 • Het soort polis – Je kunt kiezen voor een naturapolis, een restitutiepolis of een combinatie van beide.
 • De hoogte van het eigen risico – Je kunt zelf bepalen hoe hoog jouw eigen risico is tot een maximum van € 885,-. Jouw premie wordt lager, als u een hoger eigen risico accepteert.
 • Groepsaanbod – Je kunt profiteren van extra voordeel door te kiezen voor een collectief/groepsaanbod.
Wat is het verschil tussen een restitutiepolis, een natura polis en/of budgetpolis?

De vergoedingen van de basisverzekering zijn bij elke zorgverzekeraar voor iedereen gelijk. Er zijn wel twee soorten polissen: een restitutiepolis en een naturapolis.

Restitutiepolis (vrije zorgkeuze)
Bij een restitutiepolis heb je vrije keuze over jouw zorgverlener en wordt jouw zorg altijd vergoed. Kies je voor een zorgverlener waar jouw zorgverzekeraar afspraken mee gemaakt heeft? Dan worden de kosten rechtstreeks aan de zorgverlener betaald. Heeft de zorgverzekeraar geen afspraken gemaakt met de zorgverlener? Dan moet je de rekening eerst zelf betalen.

Naturapolis (ruime zorgkeuze)
Bij een naturapolis krijgt de zorgverlener een vergoeding van de zorgverzekeraar waarmee afspraken gemaakt zijn. Heeft de verzekeraar geen afspraken? Dan moet je altijd een gedeelte van de kosten zelf betalen.

Budgetpolis (beperkte zorgkeuze)
Bij een budgetpolis is een naturapolis met een beperkt aantal gecontracteerde zorgaanbieders.

Wordt mijn aanvraag altijd geaccepteerd?

Zorgverzekeraars hebben een wettelijke acceptatieplicht, dus ook zorgverzekeraars hebben verplichtingen. Zij zijn wettelijk verplicht om iedereen te accepteren die zich aanmeldt voor een basisverzekering. Zij kijken niet naar leeftijd, geslacht of gezondheid.

Goed om te weten: voor een aanvullende verzekering geldt geen wettelijke acceptatieplicht. Het verschilt per zorgverzekeraar of er ook een medische selectie is. Bij ons is dat niet het geval, wij accepteren jou altijd.

Tot wanneer kan ik mijn nieuwe zorgverzekering kiezen?

Je kunt tot uiterlijk 31 januari een nieuwe zorgverzekering kiezen. Het opzeggen van jouw huidige verzekering dien je wel vóór 1 januari gedaan te hebben. Daarna heb je eigenlijk dus nog 1 maand de tijd om een nieuwe verzekeraar uit te zoeken. Let op: wanneer je op 1 februari nog geen nieuwe verzekering heeft afgesloten kun je een boete krijgen.

Moet ik zelf opzeggen bij mijn huidige zorgverzekeraar?

Dat hoeft niet. Je kunt jouw huidige zorgverzekering op (laten) zeggen tot 31 december. Je kunt dit doen middels een aangetekende brief aan jouw verzekeraar. Als je ingaat op een aanbod via ons, dan wordt de opzegging volledig geregeld door de nieuwe verzekeraar en hoef je dus niet zelf op te zeggen. De nieuwe zorgverzekering gaat altijd per 1 januari in.

Is de inhoud van de basisverzekering voor iedereen gelijk?

Ja. Het wettelijk vastgelegde basispakket geldt voor iedereen. Naast de zorgverzekering kun je je ook aanvullend verzekeren. Tevens kun je zelf nog een keuze maken of je een hoger eigen risico wenst te accepteren. Daardoor krijg je een lagere maandpremie.

De reden dat de premie van de basisverzekering per zorgverzekeraar kan verschillen, komt onder andere doordat elke zorgverzekeraar andere (prijs)afspraken maakt met zorgaanbieders. Daarnaast heeft de ene zorgverzekeraar grotere financiële reserves dan de andere. Die reserves bepalen de hoogte van de premie.

Hoe werkt het eigen risico en voor welke zorg geldt het eigen risico niet?

Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Voor 2019 is het verplichte eigen risico wederom vastgesteld op € 385. Dit betekent dat als er medische kosten worden gemaakt, je de eerste € 385 zelf moet betalen. Het is mogelijk om jouw eigen risico vrijwillig te verhogen tot € 885. Indien je hiervoor kiest, krijg je een korting op de zorgpremie. De hoogte van deze korting verschilt per zorgverzekeraar. Het eigen risico geldt in principe alleen voor de basisverzekering.

Het eigen risico geldt voor bijna alle zorgvormen uit het basispakket van de zorgverzekering. Echter, je hebt géén eigen risico voor:

 • Een bezoek aan de huisarts
 • Verloskundige zorg
 • Kraamzorg
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Nacontroles van niet- of leverdonoren
 • Ketenzorg: Hierbij stemmen verschillende zorgverleners af hoe ze jou het beste kunnen behandelen
 • Verpleging en verzorging vanuit de wijkverpleging
 • Reiskosten die u als donor gemaakt hebt voor een transplantatie
 • Zorg die de aanvullende verzekering vergoedt
 • Zorg aan kinderen tot 18 jaar
Welke zorg zit er in een aanvullende verzekering?

Een aanvullende verzekering dekt zorg die niet in het basispakket van de zorgverzekering is opgenomen, zoals tandartshulp voor verzekerden ouder dan 18 jaar. Zorgverzekeraars bieden verschillende aanvullende verzekeringen aan.

Wat wordt vergoed vanuit de basisverzekering?

De overheid heeft een wettelijk basispakket samengesteld en geldt voor iedere inwoner van Nederland. Elke verzekeraar biedt dit basispakket aan. Hiermee bent u verzekerd voor:

 • Zorg door de huisarts
 • Zorg in ziekenhuizen door medisch specialisten
 • Verblijf in een ziekenhuis
 • Ziekenvervoer
 • Kraamzorg en verloskundige hulp
 • Ziekenvervoer (ambulance en zitten vervoer)
 • Tandartskosten tot 18 jaar
 • Geneesmiddelen
 • Therapieën (beperkt fysiotherapie, logopedie, ergotherapie e.d.) voor verzekerden tot 18 jaar of vanwege een chronische aandoening
Hoe zit het met mijn zorgverzekering in het buitenland?

Vergoeding vanuit de basisverzekering
Heb je tijdens jouw verblijf in het buitenland medische spoedeisende hulp nodig? Dan ontvang je vanuit de basisverzekering honderd procent vergoeding. Hierbij geldt het tarief dat in Nederland gebruikelijk is. Dit is niet altijd genoeg om de hele rekening te kunnen betalen, omdat zorg in het buitenland duurder kan zijn dan in Nederland.

Vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering
Heb je een aanvullende verzekering bij de jouw zorgverzekerraar? Dan ontvang je een vergoeding tot de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Jouw zorgverzekering vergoedt niet alles
Repatriëring (naar huis terugkeren) wordt vanuit de basisverzekering niet vergoed. Vanuit de aanvullende verzekering krijg je mogelijk wel een vergoeding. Maar alleen als er een medische noodzaak is of als de betreffende zorg duidelijk duurder is. Als zorg in een land van hetzelfde niveau is als in Nederland, tijdig beschikbaar is en niet veel duurder dan in Nederland, wordt repatriëring niet vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De reisverzekering dekt dit wel. De buitenlandse arts kan jou medicijnen voorschrijven die niet in Nederland geregistreerd zijn. Deze worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten worden wel vergoed door de reisverzekering, als je bij uw reisverzekering medische kosten heeft meeverzekerd.

Volledige dekking met een reisverzekering
Voor een volledige dekking van zorg in het buitenland is het verstandig een reisverzekering met de module Medische kosten af te sluiten.

Zorg in België en Duitsland
Je kunt in verschillende gevallen te maken krijgen met geplande/planbare zorg in België en Duitsland. Bijvoorbeeld bij wachtlijsten of bijzondere zorg. Behandeling of service in België of Duitsland komt voor in de volgende gevallen:
– Je kunt niet tijdig in jouw eigen land behandeld worden.
– Je hebt topklinische zorg nodig, die niet in Nederland beschikbaar is. Als de voor jou dichtstbijzijnde zorgverlener in het buitenland gevestigd is
– Als de noodzakelijke zorg voor jou binnen Nederland dichtbij jouw eigen woonadres niet leverbaar is.
– Als uje op nadrukkelijk verzoek in het buitenland behandeld wilt worden.

Vergoeding geplande zorg in het buitenland
Voor alle behandelingen in het buitenland blijft het Nederlandse pakket van toepassing. Zorg die in Nederland niet onder de verzekeringsvoorwaarden valt, wordt ook in het buitenland niet vergoed.

Wat is zorgtoeslag?

De zorgtoeslag is een tegemoetkoming van de Belastingdienst om er voor te zorgen dat iedereen de zorgverzekering kan betalen. De Belastingdienst beoordeelt op basis van jouw inkomen en het inkomen van jouw eventuele partner of je hiervoor in aanmerking komt.

Kan ik mijn kinderen meeverzekeren met de verzekering en zo ja, hoe werkt dit?

Ja, jouw kind(eren) zijn tot 18 jaar gratis meeverzekerd op jouw zorgpolis. Zij hebben recht op dezelfde dekkingen en vergoedingen die ook voor jou gelden. Omdat kinderen onder de 18 jaar geen premie betalen, geldt er ook géén verplicht en vrijwillig eigen risico. Woon je samen met een partner? Dan is het aan te raden om de kind(eren) te verzekeren op de polis met de meest uitgebreide dekking.

Het is mogelijk een zorgverzekering af te sluiten voor de hele familie. Echter, het is niet verplicht dat het hele gezin bij dezelfde zorgverzekeraar verzekerd is. Vanaf 18 jaar heeft iedereen de vrijheid om zelf te kiezen welke verzekering hij of zij wil hebben. Binnen een gezin betekent dit dat iedereen zich bij een andere verzekeraar kan aanmelden.

Hoe werkt het overstappen naar een nieuwe zorgverzekeraar? Kan ik dan wel bij mijn huidige arts blijven?

Voor 31 december
Wanneer je uiterlijk 31 december overstapt naar een nieuwe zorgverzekeraar, dan zegt jouw nieuwe zorgverzekeraar jouw lopende zorgverzekering voor uje op en hoef je verder niets te doen. In de wet is vastgelegd dat je na goedkeuring 14 kalenderdagen de tijd hebt om de aanvraag alsnog te annuleren.

Verzekeringsbewijs
In de meeste gevallen krijg je in de derde week van januari jouw nieuwe polis/verzekeringsbewijs wanneer je bent overgestapt voor 31 december. Als je drie weken na de goedkeuring nog steeds niets hebt ontvangen, dan is het raadzaam om contact op te nemen met de desbetreffende zorgverzekeraar. Een reden van deze vertraging kan de grote drukte zijn waarmee zorgverzekeraars te kampen hebben aan het einde/ begin van het jaar.

Na 31 december
Een overstap maken ná 1 januari kan alleen als je zelf jouw oude zorgverzekering vóór 31 december hebt opgezegd. In dit geval kun je tot en met 31 januari een nieuwe zorgverzekering zoeken en afsluiten. In de tussentijd ben je niet onverzekerd. Als je een nieuwe zorgverzekering hebt afgesloten, gaat deze met terugwerkende kracht per 1 januari in. Jouw nieuwe zorgverzekeraar zal met terugwerkende kracht premie innen en mogelijk gemaakte zorgkosten vergoeden.

Na het overstappen
Na het overstappen loop je geen risico dat je bepaalde zorgkosten vanuit de basisverzekering niet (meer) vergoed krijgt. De behandeldossiers worden overgedragen naar de nieuwe verzekeraar. Dit geldt niet altijd voor bepaalde behandelingen vanuit een aanvullend pakket. Als de nieuwe verzekeraar de behandeling niet vergoed vanuit een aanvullend pakket geldt dit vanzelfsprekend niet.

Overstappen zorgleveranciers
In een aantal gevallen is het noodzakelijk om te veranderen van zorgleverancier wanneer je overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Dit geldt overigens niet voor mensen met een zorgverzekering met vrije zorgkeuze, zoals de verzekering van OHRA, waarbij de kosten bij alle zorgleveranciers (inclusief huisartsen) standaard vergoed worden.

Waarom zou ik overstappen van zorgverzekering?

Elk jaar bepalen zorgverzekeraars opnieuw de premie van het basispakket. Dit betekent dat er jaarlijks nieuwe aanbiedingen komen vanuit de verschillende zorgverzekeraars. Ieder jaar is er dus weer een kans om een goedkopere (en betere) zorgverzekering af te sluiten. Koopkracht zorgt ieder jaar in december met een zorgveiling voor de beste aanbieding.

Zit ik er weer jaren aan vast?

Nee, je kunt de autoverzekering dagelijks beëindigen. Koopkracht doet graag zaken met partijen die flexibel en transparant zijn.

Wie is mijn aanspreekpunt?

In principe regel je al jouw zaken verzekeringszaken online. Alle belangrijke documenten worden bewaard in jouw digitale dossier. Je kunt jouw dossier altijd inkijken wanneer je maar wilt. Je kunt zelf bepaalde wijzigingen aanbrengen in jouw dossier. Ook als je schade hebt kun je dit online melden. In bijzondere gevallen kun je natuurlijk altijd contact met United Insurance opnemen.

Waarom zou ik overstappen van verzekeringsmaatschappij?

Via koopkracht kun je een autoverzekering afsluiten. Het is hierbij zaak om ervoor te zorgen dat je een zo laag mogelijke premie betaalt waarbij de dekking zo ruim mogelijk is. Om hier zeker van te zijn is het verstandig om de verschillende verzekeringen met elkaar te vergelijken en zo tot de beste combinatie te komen.

Koekje?

Koopkracht maakt gebruik van cookies.

Door verder gebruik te maken van Koopkracht stem je in met het plaatsen en uitlezen van cookies op onze website. Je kunt altijd je cookie-instellingen wijzigen.
Cookies op onze website
Functionele cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Ook gebruiken wij functionele cookies voor het opsporen van misbruik van onze website en diensten.
Analytische cookies
Met deze cookies kunnen we het gebruik van de website analyseren, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren.
Cookies voor social media
Met deze cookies kunt u verbinding maken met uw sociale netwerken en recensies lezen.
Cookies voor gerichte reclame
Deze cookie worden gebruikt om getoonde advertenties af te stemmen op je interesses, zowel op Koopkracht.nl als op andere websites.