Professionele installatie

Filter op: Energie
Wordt er bij de veilingen gebruik gemaakt van een richtprijs?

We maken in enkele veilingen gebruik van een streefgetal. Hierdoor kunnen meer leveranciers mee bieden, wat resulteert in verschillende winnaars. Vandaar dat wij de consument het beste bod kunnen geven.

Als er enkel en alleen naar het allerlaagste jaarbedrag gekeken zou worden, dan komt daar veelal dezelfde winnaar uit. Ook is er dan regelmatig sprake van grote kortingen achteraf. Dit is in onze optiek niet het beste resultaat voor de consument.

Het beste aanbod voor een consument vinden wij dat moet bestaan uit een combinatie van jaarkosten, keuze van leverancier en de inhoud van het bod. Wij zien bijvoorbeeld liever een hele goede korting in de tarieven, dan een hele goede eenmalige korting achteraf. Dit bereiken wij door bepaalde spelregels / biedingsvoorwaarden te hanteren. Deze veilingvoorwaarden zijn voor alle leveranciers gelijk om daarmee de onafhankelijkheid te waarborgen en niet bepaalde leveranciers te bevoordelen of te benadelen.

Wat is een termijnbedrag?

Je maandelijkse energierekening noemen we een termijnbedrag. Dit is in feite een voorschotbedrag. Het bedrag is gebaseerd op een schatting van je energieverbruik.

Je betaalt netbeheerkosten (het transport) aan de netbeheerder in jouw regio. Ook betaal je leveringskosten (het verbruik) aan de leverancier van je keuze. Dit wordt allemaal via het termijnbedrag in rekening gebracht. Het enige wat je kan kiezen is de leverancier. De overige zaken zijn bepaald door de overheid en niet vrij om te kiezen.

De (nieuwe) leverancier maakt een schatting van het te verwachten verbruik in het komende jaar. Op basis van het werkelijke verbruik van afgelopen 3 of 5 jaar wordt deze schatting gemaakt.

Let op; dit is dus niet gebaseerd op een ingevuld verbruik op onze website. Het termijnbedrag kan dus afwijken van hetgeen we tonen op de aanbodpagina.

Het werkelijke energieverbruik wordt 1 keer per jaar afgelezen op je energiemeter. Die gegevens worden naast de schatting gelegd en als je eventueel teveel of te weinig betaald blijkt te hebben, ontvang of betaal je dat verschil bij de eind- of jaarafrekening.

Je energieverbruik is niet het hele jaar hetzelfde. Zo verbruik je in de zomermaanden minder dan in de wintermaanden. Om toch op een vast bedrag per maand uit te komen, maakt de energieleverancier een schatting wat je in een jaar zal gaan verbruiken aan gas en elektriciteit.

Wat zijn overheidsheffingen?

Overheidsheffingen bestaan uit energiebelasting en de ‘opslag duurzame energie’ (ODE). Dit betaal je over het gasverbruik en het stroomverbruik.

De heffingen worden door de overheid ieder jaar op 1 januari opnieuw vastgesteld in euro per kWh en per m3. Het tarief staat vast en is bij alle leveranciers gelijk. Hierin kun je dus geen keuze maken. De leverancier neemt dit mee in zijn rekening en draagt het af aan de overheid. Als je hierop wilt besparen, kan dit alleen door minder energie te verbruiken.

Kan ik ook overstappen naar een andere leverancier van stadsverwarming?

Nee. Consumenten van stadsverwarming zijn ‘gebonden klanten’. Dit wil zeggen dat je voor de levering van warmte niet kunt wisselen van leverancier. Ook kun je niet kiezen voor alternatieve warmtevoorziening door middel van gas. Je kunt echter wel kiezen voor een andere leverancier voor elektriciteit. Ook daar kun je dus wel een besparing voor realiseren.

Wat is groene energie?

Groene energie wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen, in tegenstelling tot “grijze energie” welke uit fossiele brandstoffen wordt opgewekt. Hierbij wordt nog onderscheid gemaakt tussen groene stroom en groen gas.

Er is door Koopkracht vooraf als voorwaarde gesteld dat de leveranciers alleen tarieven voor de levering van 100% groene stroom mogen aanbieden. Door de overheid wordt toegezien of een leverancier die groene stroom aanbiedt ook daadwerkelijk groene stroom inkoopt of produceert. Het etiket groen kan dus niet “zomaar” aan een product worden gehangen.

Groene stroom is eigenlijk ‘gewone’ elektriciteit, maar wordt op een milieuvriendelijke manier opgewekt. Dat kan op verschillende manieren:

 • zonnecollectoren;
 • windmolens;
 • waterkrachtcentrales;
 • biomassa te verbranden, bijvoorbeeld hout of afval.

De energieleverancier plaatst deze milieuvriendelijk opgewekte elektriciteit samen met de ‘gewone’ stroom op het elektriciteitsnet. Daarna gaat de energie naar jou, als klant. Aan de elektriciteit zelf merk je niet hoe deze is opgewekt. Jouw groene stroom is dus precies dezelfde stroom als de grijze stroom van jouw buurman.

Groen gas wordt gemaakt uit biomassa. Biomassa is een verzamelterm voor hout, afval en diermeel. Je kunt hier energie uit halen door het te verbranden. Het is nog niet mogelijk om veel gas op een milieuvriendelijke manier te maken. Als energieleveranciers zeggen dat ze groen gas leveren, is dat meestal ‘gewoon’ aardgas. Het energiebedrijf laat vervolgens bomen planten om de schade aan het milieu te compenseren. Dit wordt dan CO2 gecompenseerd gas genoemd.

Als de btw of de overheidsheffingen wijzigen, merk ik dat dan ook in mijn contract?

Ja. Als je overstapt naar een nieuwe energieleverancier, ga je een contract van 1 of 3 jaar aan. Elk jaar, op 1 januari, worden overheidsheffingen opnieuw vastgesteld. Hier hebben zowel jij als de energieleverancier geen invloed op. Bij een aanpassing van de overheidsheffingen zal de energieleverancier de totaalprijs per kWh en m3 hierop aanpassen.

Hetzelfde als de btw wijzigt, voert de leverancier deze prijswijziging ook door in jouw contract.

Ik ga binnenkort verhuizen, kan ik nu al gebruik maken van het aanbod?

Ja. Tijdens de aanmelding kun je aangeven dat je gaat verhuizen en vervolgens ook een datum invullen per wanneer de levering op het nieuwe adres moet starten. Indien gewenst, kun je ook een ander correspondentieadres opgeven, zodat de post (tijdelijk) naar een ander adres wordt gestuurd.

Als je nu een energiecontract hebt voor jouw huidige woonadres, moet je deze zelf tijdig opzeggen. Houd hierbij rekening met de opzegtermijn van 30 dagen. Indien je momenteel een contract hebt met een vaste looptijd (bijvoorbeeld 1 of 3 jaar) en je beëindigt het contract vroegtijdig, dan mag de leverancier jou een boete in rekening brengen. Deze boete bedraagt echter vaak niet meer dan € 100.

Hoe is mijn energierekening opgebouwd?

De energierekening bestaat uit:

 1. Leveringskosten
 2. Netbeheerkosten
 3. Belastingen en overheidsheffingen

De leveringskosten worden uitgedrukt in verbruikskosten en vaste leveringskosten. Deze bestaan uit de volgende onderdelen:

 • De prijs per kWh (stroom) zonder overheidsheffingen;
 • De prijs per m3 (gas) zonder overheidsheffingen;
 • De vaste leveringskosten voor stroom per jaar;
 • De vaste leveringskosten voor gas per jaar;
 • Een eventuele eenmalige (extra) korting in euro’s, die de leverancier biedt.

Dit zijn de onderdelen die je kunt veranderen / verbeteren / waar jij invloed op hebt.

De rest van de energierekening is bij alle leveranciers gelijk. Dit wordt bepaald door de belastingen en de netbeheerkosten. Deze kun je niet beïnvloeden, want je hebt daarin geen keuze. Op 1 januari van elk jaar worden deze tarieven vastgesteld door de overheid en de netbeheerder.

Hoe zijn die 5 onderdelen te herkennen?

Om het nog makkelijker te maken, zo kun je ze herkennen:

 • De prijs per kWh (stroom) zonder overheidsheffingen:
  • ligt vaak tussen de 4 en 8 cent;
  • als het lager is, dan is het exclusief btw;
  • als het veel hoger is, dan is het inclusief overheidsheffingen;
  • de overheidsheffingen zijn bij alle aanbieders 14,25 cent per kWh.
 • De prijs per m3 (gas) zonder overheidsheffingen:
  • ligt vaak tussen de 24 en 35 cent;
  • als het lager is, dan is het vaak exclusief BTW;
  • als het veel hoger is, dan is het inclusief overheidsheffingen;
  • de overheidsheffingen zijn bij alle aanbieders 34,91 cent per kWh.
 • De vaste leveringskosten (vastrecht) voor stroom per jaar:
  • liggen vaak tussen de 12 en 72 euro per jaar;
 • De vaste leveringskosten (vastrecht) voor gas per jaar;
  • liggen vaak tussen de 12 en 72 euro per jaar.
 • De eenmalige (extra) korting in euro’s, die de leverancier biedt:
  • soms 0 euro of 120 euro… oplopend tot 360 euro voor 1 jaar.
Wat zijn netbeheerkosten?

Dit zijn de kosten voor het transport van energie en gas naar jouw woning. Omdat je gebruik maakt van dit netwerk moet je hiervoor betalen. Je betaalt deze netbeheerkosten aan de netbeheerder in jouw regio. Deze kosten zijn opgenomen in jouw maandelijkse termijnbedrag. De netbeheerkosten bestaan uit een vergoeding voor de fysieke aansluiting, het vastrecht, het capaciteitstarief en de meterhuur. Ook worden systeemdiensten in rekening gebracht.

Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het energienetwerk (gas en elektriciteit). Daarnaast zorgen zij voor het transport van elektriciteit en/of gas bij jou in de regio. Jouw woonplaats is bepalend voor wie jouw netbeheerder is, waardoor je niet kunt wisselen van netbeheerder. Het netbeheer is door de overheid vastgelegd in de Gas- en Elektriciteitswet 1998. Toezichthouder van het netbeheer is de Energiekamer.

De netbeheerders in Nederland zijn:

 • Enexis
 • Liander
 • Stedin
 • Enduris
 • Coteq
 • Rendo
 • Westland Infra

TenneT is de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet in Nederland. Zij verbinden alle regionale elektriciteitsnetten en het Europese net met elkaar. Naast het beheer van het net, bewaakt Tennet de betrouwbaarheid en continuïteit van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening.

Gas Unie Transport Services B.V. is beheerder van het landelijk hoofdtransportnet voor gas. Zij verzorgen het beheer en de ontwikkeling van het gastransportnet en bieden transportdiensten.

Wanneer je precies wilt weten onder welke netbeheerder je valt of wat voor een aansluiting je hebt, kun je het digitale EAN Codeboek raadplegen op www.eancodeboek.nl.

Hoe kan ik zien hoeveel ik zal gaan besparen?

Op de uitslagpagina tonen wij tarieven die van toepassing zijn op jouw situatie. Gebaseerd op jouw type meter en jouw woonadres. Je kunt zelf jouw eigen verbruiken invullen. Hierna krijg je het jaarbedrag te zien en de besparing per jaar.

De besparing is berekend ten opzichte van de variabele tarieven van jouw huidige leverancier (het modelcontract). In het modelcontract staan de tarieven die je nu betaalt als je geen vaste contract hebt, of die je gaat betalen als jouw vaste contract binnenkort afloopt.

Hoe zit het met eventuele dubbele incasso’s tijdens de overstap?

Wanneer de nieuwe leverancier de levering van jouw energie overneemt, dan stopt jouw huidige leverancier met het incasseren van de kosten voor dit product. Enkele dagen voor de overzetting krijg je het verzoek om meterstanden aan de nieuwe leverancier door te geven. Dit is hun beginstand en dus de eindstand voor jouw oude leverancier.

Je kunt dus maar 1x voor het verbruik betalen. Toch kan het een keer voorkomen dat incasso’s elkaar in dezelfde maand kruisen. Dan krijg je het teveel betaalde automatisch terug van de oude leverancier via de eindafrekening.

Hoe gaat een overstap in zijn werk?

Overstappen naar de nieuwe energieleverancier gaat heel eenvoudig:

 1. Je bekijkt en beoordeelt de winnende biedingen op de uitslagpagina.
 2. Je meldt je gratis aan voor het aanbod op de uitslagpagina.
 3. Per mail ontvang je direct de aanmeldbevestiging.
 4. Binnen 5 werkdagen bevestiging per post of per e-mail van de leverancier zelf.
 5. Hierna heb je nog 14 kalenderdagen de mogelijkheid om te annuleren.
 6. Wanneer je daadwerkelijk gebruik wilt maken van het contract, hoef je verder niets te doen. Je krijgt bericht wanneer de overzetting plaats zal vinden.
 7. Enkele dagen voor de overzetting krijg je het verzoek om meterstanden aan de nieuwe leverancier door te geven. Dit is hun beginstand en dus de eindstand voor jouw oude leverancier. Heb je een slimme meter? Dan hoef je de meterstanden niet zelf door te geven.
 8. Binnen 6 weken na overzetten ontvang je de eindafrekening van de oude leverancier.
Kan ik ook gebruik maken van een aanbod met variabele tarieven?

Nee. In de veilingen en groepsaanbiedingen gaan we uit van contracten met een looptijd van 12 maanden of soms 36 maanden. Oftewel contracten met een vaste looptijd van 1 of 3 jaar en een gelijkblijvend leveringstarief gedurende die looptijd. Hierdoor weet je zeker dat deze kosten gedurende de gekozen looptijd niet zullen veranderen.

Onze keuze voor deze vaste jaarcontracten is weloverwogen. Als we namelijk variabele tarieven zouden veilen, kunnen de biedende leveranciers de tarieven vervolgens zelf aan gaan passen. Dit zou de effectiviteit en de transparantie van de veiling niet ten goede komen. Ook voor jou als deelnemer zou dit een negatief effect kunnen hebben.

Kan ik ook alleen voor de levering van stroom of gas overstappen?

Overstappen voor alleen de levering van stroom is mogelijk. Je kunt echter niet alleen gebruik maken van het aanbod voor de levering van gas. Heb je een gasaansluiting en wil je van het aanbod gebruik maken? Dan dien je voor zowel gas als stroom over te stappen naar de nieuwe leverancier.

Als je stadsverwarming hebt, zou het aanbod voor alleen elektriciteit voor jou interessant kunnen zijn. Bij het bekijken van de uitslag kun je dit aangeven. De winnende aanbiedingen worden dan voor enkel de levering van elektriciteit getoond. Wanneer je stadverwarming hebt, ligt de keuze voor de leverancier van ‘warmte’ voor jou vast en kan niet worden aangepast. Voor meer informatie over stadswarmte verwijzen we u graag naar de website van Essent, Nuon of Eneco.

Waarom zou ik overstappen?

Is jouw energiecontract verlopen, gaat je verhuizen, bent je niet tevreden over jouw huidige energieleverancier of wil je gewoon besparen? Dan is het goed om te kijken naar andere aanbiedingen! Energieleveranciers zijn constant in concurrentie met elkaar om jou als toekomstige klant te winnen.

Koopkracht houdt regelmatig energieveilingen waar één of meerdere winnaars uit komen. Dankzij deze veilingen kunnen wij vaak de scherpste tarieven aanbieden. De overstap zelf (en de besparing) is makkelijk en vaak binnen 2 minuten geregeld door onze overstapservice.

Kan ik ook deelnemen wanneer ik zonnepanelen in mijn bezit heb?

Ja, ook wanneer je zelf stroom opwekt met zonnepanelen, kun je deelnemen aan de energieveiling. Bij alle leveranciers is het mogelijk om de opgewekte stroom te salderen, wat vaak gebeurt via de jaarlijkse afrekening.

De hoogte van de terugleververgoeding verschilt wel per energieleverancier. Deze is vrij om de hoogte zelf te bepalen, maar er is wettelijk vastgelegd dat dit een redelijke vergoeding moet zijn. Vraag onze klantenservice voor meer informatie.

Kan ik overstappen naar de nieuwe leverancier?

Ons aanbod is niet alleen voor particulieren aantrekkelijk, maar ook VvE’s kunnen via koopkracht overstappen naar een nieuwe leverancier. Er zijn echter situaties waarbij een overstap niet altijd mogelijk is.

Je hebt nu verschillende leveranciers voor stroom en gas
De nieuwe leverancier zal bij de verschillende leveranciers voor jou op gaan zeggen en de overstap volledig voor jou regelen.

Je woont in een huurhuis
Betaatl je de energierekening zelf en staat jouw huidige energiecontract op jouw naam? Dan kun je gewoon gebruik maken van het aanbod.
Als je een huurcontract inclusief energie hebt, dan zal de verhuurder een eventuele overstap moeten regelen.

Jouw huurpijs is inclusief het verbruik van energie
Wanneer je geen eigen aansluiting op het openbare elektriciteits- of gasnet hebt, bijvoorbeeld omdat je in een bejaardentehuis, huurhuis of studentenhuis woont, kun je niet zelf een energieleverancier kiezen.

Verenigingen van Eigenaren
VvE’s kunnen gebruikmaken van de winnende energie aanbiedingen. De energietarieven gelden voor elektriciteitsaansluitingen met een capaciteit van 3 × 25 Ampère. De biedingen zijn echter gebaseerd op een jaarverbruik van maximaal 10.000 kWh aan elektriciteit en een verbruik van maximaal 5.000 m3 aan gas. Kom je hierboven, dan zal de leverancier met jou contact opnemen om jou een passend voorstel te doen.

Per inschrijving kan 1 aansluiting elektriciteit en 1 aansluiting gas als klant worden aangemeld. Als een VvE dus meerdere aansluitingen en meters heeft (je ontvangt nu dus ook aparte rekeningen van de huidige leverancier), moeten die verschillende aansluitingen als losse aanmeldingen worden opgegeven. Je vult dus meerdere keren het aanmeldformuluer in en krijgt dus ook meerdere bevestigingen van ons.

Hoe verloopt de opzegging van mijn huidige energiecontract?

Koopkracht zorgt dat jouw aanmelding correct wordt verwerkt naar de nieuwe leverancier. De nieuwe leverancier regelt de overstap voor jou. Je hebt hier geen omkijken naar. Als je je op onze website hebt aangemeld voor het aanbod van een nieuwe leverancier, ontvang je hiervan een bevestiging. De nieuwe leverancier zegt daarna jouw huidige contract op.

De wettelijke opzegtermijn van een energiecontract bedraagt altijd 30 dagen. De nieuwe leverancier zegt jouw huidige contract op, dus hoef je niet zelf op te zeggen. De nieuwe leverancier informeert jou per welke datum je over kunt stappen.

Het enige wat je dus hoeft te doen is je via Koopkracht aanmelden, waarna je automatisch van ons een bevestiging per e-mail ontvangt. Hierna ontvang je ook van de nieuwe leverancier een schriftelijke bevestiging (per post of per e-mail). Vanaf dat moment wordt de overstap in gang gezet.

Moet ik een boete betalen als ik wil overstappen?

Er is alleen sprake van een boete, indien je een contract met een vaste looptijd hebt. Als je nog nooit bent gewisseld van leverancier of nog nooit een wijziging hebt laten doorvoeren, dan heb je een contract zonder vaste looptijd en kun je kosteloos overstappen. Heb je een contract met een vaste looptijd van 1, 2, 3 of 5 jaar afgesloten, dan kun je wel overstappen, maar mag de huidige leverancier éénmalig een opzegvergoeding in rekening brengen. Niet alle leveranciers brengen een opzegvergoeding in rekening; kijk daarvoor in jouw huidige contract en/of de voorwaarden.

Deze opzegvergoeding per product is afhankelijk van de tijd tussen het moment van overstappen en het moment dat jouw huidige contract afloopt:

 • Is deze resterende tijd nog minder dan anderhalf jaar, dan betaal je maximaal € 50,00;
 • Ligt deze tussen anderhalf en twee jaar, dan betaal je maximaal € 75,00;
 • Ligt deze tussen twee en tweeënhalf jaar, dan betaal je maximaal € 100,00;
 • Ligt deze boven de tweeënhalf jaar dan betaal je maximaal € 125,00.

Deze cijfers zijn wettelijk vastgelegd en dit zijn de maximaal toegestane opzegvergoedingen. Let op: het energiebedrijf mag dit voor zowel gas als voor elektriciteit aan jou vragen. Als je met allebei producten overstapt, betaal je dus maximaal het dubbele bedrag.

Een berekening: je wilt overstappen voor elektriciteit en gas. Jouw contract loopt echter nog 16 maanden. Voor zowel elektriciteit als voor gas. Dat is minder dan 1,5 jaar. Jouw huidige energieleverancier mag je nu maximaal twee keer € 50,00 vragen. Je zult dus een opzegvergoeding moeten betalen van maximaal € 100,00 om te kunnen overstappen.

Wanneer kan ik wisselen van energieleverancier?

Heb je een contract voor onbepaalde tijd? Dan kun je direct wisselen van energieleverancier.

Heb je een vast contract met de energieleverancier? Dan kun je van leverancier wisselen wanneer jouw huidige contract afloopt. Let hierbij op de opzegtermijn die de huidige energieleverancier hanteert. Mocht je toch eerder willen overstappen naar een andere leverancier? Kijk dan bij ‘opzeggen’ welke opzegvergoedingen er gehanteerd worden.

Kan ik mijn aanmelding nog annuleren?

Zodra je de bevestiging hebt ontvangen van de leverancier, kun je het contract nog 14 kalenderdagen boetevrij annuleren. De leverancier zal duidelijk in de bevestiging aangeven, hoe je de annulering kunt doorgeven.

Kan ik ook een ander huis of een tweede woning aanmelden?

Ja, als je een 2e adres wilt overzetten, dan kan dat. Je gaat dan gewoon opnieuw naar de uitslag en past daar jouw gegevens / jouw situatie aan. Zowel het verbruik, jouw postcode als jouw huidige leverancier kun je veranderen. Je ziet dan de uitslag voor de andere woning en kunt dan dus ook het aanbod regelen voor deze woning. Net als bij de andere woning.

Verandert er iets bij mij thuis als ik overstap?

Nee, bij jou thuis blijft alles hetzelfde. Het is alleen een administratieve overstap.

Je betaalt jouw termijnbedragen alleen aan een ander leverancier. Die leverancier regelt het volledig voor jou. Je krijgt vanzelf bericht wanneer de overstap naar de nieuwe nieuwe leverancier zal plaatsvinden. Daar merk je niets van, behalve dat jouw rekening lager zal zijn.

Loop ik het risico, dat ik zonder elektriciteit of gas kom te zitten?

Nee, dat is volledig uitgesloten. De overstap is puur een administratieve handeling, die de leveranciers met elkaar regelen. Mocht daar toch iets fout gaan, dan blijf je altijd gewoon elektriciteit en gas geleverd krijgen.

Welk soort meter heb ik?

In jouw huis zijn vaak 2 meters aanwezig: een stroommeter en een gasmeter. Dit kunnen zowel analoge als slimme meters zijn. De meter voor het gasverbruik is altijd een enkele meter, maar voor de stroommeter zijn er twee type meters mogelijk: een enkele of een dubbele meter.

Enkele meter
Indien jouw huis is voorzien van een enkelvoudige elektriciteitsmeter betaal je 24 uur per dag, 7 dagen per week hetzelfde tarief per verbruikte kWh (KiloWattUur). Je wordt afgerekend op basis van het ‘enkeltarief’.

Dubbele meter
Indien jouw huis is voorzien van een dubbele of dag/nacht elektriciteitsmeter betaal je een deel tegen een normaaltarief en een deel tegen een daltarief. Normaal gesproken betaal je gedurende de dag een hoger kWh tarief dan ‘s nachts. Twee ‘tellers’ houden exact bij wat overdag en wat ‘s nachts wordt verbruikt en daarop wordt je afgerekend.

Het tijdstip waarop de overschakeling plaatsvindt van dag naar nacht en terug, wordt bepaald door de regionale netbeheerder in jouw regio en niet door jouw leverancier. Als je dus overstapt naar een andere leverancier blijven deze tijdstippen altijd gelijk.

Slimme meter
Een slimme meter is een digitale gas- of elektriciteitsmeter die zowel op locatie als op afstand kan worden uitgelezen. Dit type meter is een vervanging voor de analoge meter.

Wat zijn vaste leveringskosten?

De vaste leveringskosten bestaan uit een vast bedrag dat iedere klant betaalt en dat helemaal los staat van de hoogte van het verbruik. Het zijn de vaste kosten die gepaard gaan met de levering en het transport van energie. In de vaste leveringskosten zitten o.a. de administratiekosten van de leverancier en de aanleg en het onderhoud aan het netwerk.

De vaste leveringskosten worden vaak via het maandelijkse termijnbedrag in rekening gebracht. De leverancier kan er echter voor kiezen om een deel van de vaste leveringskosten in één keer in rekening te brengen, voorafgaand aan de start van de levering. Dit wordt dan in het contract aangegeven.

Ben ik als ik me inschrijf, verplicht om over te stappen?

Nee. Een inschrijving via koopkracht is geheel vrijblijvend en zonder kosten.

Inschrijven betekent eigenlijk alleen, dat we je een e-mail mogen sturen, zodra het aanbod beschikbaar is. En dat je dan toegang tot de beste tarieven en voorwaarden hebt. Na afloop van de veiling informeren we jou over het resultaat en wat dat voor jouw situatie betekent. Daarna kun je zelf bepalen of je van dit aanbod gebruik wilt maken.

Wat is een energieveiling en hoe helpt deze mij?

Verschillende energieleveranciers bieden scherpe tarieven op een veiling. Alle leveranciers krijgen een uitnodiging voor een veiling om een aanbod te doen. De leverancier met het beste aanbod voor ons collectief is de winnaar. Hoe meer mensen zich inschrijven voor een energieveiling, des te groter de besparing op een energieproduct kan worden.

Het winnende aanbod kun je als deelnemer vrijblijvend bekijken! Als je wilt besparen op je energie en in wilt gaan op het winnende aanbod, kun je eenvoudig via Koopkracht overstappen.

Koekje?

Koopkracht maakt gebruik van cookies.

Door verder gebruik te maken van Koopkracht stem je in met het plaatsen en uitlezen van cookies op onze website. Je kunt altijd je cookie-instellingen wijzigen.
Cookies op onze website
Functionele cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Ook gebruiken wij functionele cookies voor het opsporen van misbruik van onze website en diensten.
Analytische cookies
Met deze cookies kunnen we het gebruik van de website analyseren, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren.
Cookies voor social media
Met deze cookies kunt u verbinding maken met uw sociale netwerken en recensies lezen.
Cookies voor gerichte reclame
Deze cookie worden gebruikt om getoonde advertenties af te stemmen op je interesses, zowel op Koopkracht.nl als op andere websites.